Legislatíva, pôda, pozemky

V sekcii sa nachádzajú metodické pokyny pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, zoznam ukončených a rozpracovaných projektov, ako aj opatrenia proti drobeniu pozemkov. Nájdete tu Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke, ale aj samotné zákony nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia a vestníky.

Predbežná informácia

16-01-2019
172/2018

Predbežná informácia

20-12-2018
k vyhláške o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Podklad pre konzultácie

20-12-2018
k vyhláške o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Predbežná informácia

20-12-2018
k novele vyhlášky o OLH

Podklad pre konzultácie

20-12-2018
k novele vyhlášky o OLH

Podklad pre konzultácie

13-12-2018
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189 2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177 2018 Z.z