Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Drahoš Gábrišová, Ing. Petra 105 0043.00 58317-616
Drímajová, Ing. PhD. Zuzana 116/C,1.p. 0041.00 59266-216
Drobný, Ing. Vladimír 155/b.B, 1.p. 0220.00 59266-121
Dubčeková, Ing., Bc. Mária 502/C,5.p. 0250.00 02/59 266 485
Dudášová, Mgr. Zuzana 104/C,1.p. 0260.00 59266-232
Dudová, JUDr. Zuzana 414/C,4.p. 0420.00 59266-415
Duch, Ing. Peter 18/C, prízemie 0242.00 59266-112
Ďuračka, Ing. Peter 605/C, 6.p. 0070.00 59266-534
Ďurčenková, Ing. Petra 508 0941.00 58317-348
Ďurčová, Mgr. Miriam 315/C,3.p. 0022.00 59266-341