Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Ďurčová, Mgr. Miriam 315/C,3.p. 0022.00 59266-341
Ďurovcová, Ing. Katarína 404/C,4.p. 0420.00 59266-423
Dusíková, Ing. Bronislava 705 0960.00 58317-599
Dúžeková, Mgr. Alexandra 345C/B,3.p. 0100.00 59266-309
Džadoňová, Ing. Judita 237 2001.00
Egyedová, Ing., PhD. Andrea 345J/B, 3.p. 0130.00 59266-300
Eleková Horváthová, Mgr. Rita 305 1032.00 58317-343
Fabián Andreas 218, 2.p. 0060.00 59266-281
Fabianová Jana 51/B, prízemie 0241.00 59266-750
Falťan, Mgr. Juraj 419/C,4.p. 0420.00 59266-317