Kalendár podujatí

Archív podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
18.07. - 19.07.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC Košice-Rozhanovce
20.07. - 21.07.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
21.07.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
25.07.2019 Vzdelávaco-informačné stretnutie - Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Dolný Kubín, City Hotel Park
25.07.2019 Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Rybárska bašta, Solčany
25.07.2019 Výstava genetických zdrojov rastlín NPPC NPPC-Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
26.07. - 28.07.2019 MSR Drezúra - ml. kone, pony, M ZSO Drezúra - deti, juniori, seniori NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
27.07. - 28.07.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
27.07.2019 Festival peknej hudby MSA kaplnka svätoantonského kaštieľa
28.07.2019 Včelárska nedeľa NPPC Pribylina – skanzen
28.07.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.08. - 02.08.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC UVč Liptovský Hrádok
11.08.2019 Cena turfu Závodisko š.p. závodisko Bratislava
13.08. - 16.08.2019 18. medzinárodné sympózium Konzervácia krmív NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor VUT Brno
17.08. - 18.08.2019 Medzinárodná výstava psov Závodisko š.p. závodisko Bratislava
18.08.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Coopexpo /26.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Enviro /2.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Prezentácia NPPC ako výskumného pracoviska zameraného pre realizáciu výskumu v praxi AGROKOMPLEX NITRA AGROKOMPLEX NITRA
22.08. - 25.08.2019 Agrokomplex /46.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.08. - 25.08.2019 Národná výstava hospodárskych zvierat /14. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.08.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Senica
29.08.2019 Rodinné výlety NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
01.09.2019 Rozlúčka s letom NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
01.09.2019 Slovenské Oaks Závodisko š.p. závodisko Bratislava