Sídlo ministerstva a prístupové cesty

Adresa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Nájdi na veľkej mape