Ochrana finančných záujmov EÚ v SR


Európska komisia zverejnila 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017

25-09-2018
Európska komisia zverejnila 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017, ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.