Podateľňa

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

prízemie č. dv. 51

úradné hodiny:
pondelok - piatok
  8:00 - 11:30
12:30 - 15:30