Archív správ

Pozvánka na prednášku

10-01-2018

Srdečne Vás pozývame na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

„Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD (s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ)“

Lektor: Ing. Václav Vojtěch, CSc., analytik poľnohospodárskych politík, Direktoriát OECD pre poľnohospodárstvo a obchod

Termín konania: 15. január 2018 o 10.00 hod.

Miesto konania: NITRA, budova Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4, miestnosť A1

Svoju účasť nahláste na: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)