Archív správ

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

27-12-2017

Výzva na podopatrenie 8.6 „Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh“ Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 bola zverejnená na webovom sídle PPA 20.12.2017 (http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl).

Cieľom výzvy je podporou investícií zlepšiť hospodársky výkon lesných podnikov. Alokácia výzvy je 22,3 mil. EUR verejných zdrojov (EÚ+SR).

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)