Príjemcovia štátnej pomoci

Monitorovacia správa o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v roku 2017

11-12-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)