Vestníky

Vestníky - rok 2019

Vestník čiastka 21/2019 (vystavená 12-09-2019)

Obsah:

49.
Štatút komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 4010/2019-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2019 (vystavená 26-08-2019)

Obsah:

48.
Štatút Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

47.
Štatút a Rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

46.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov č. 6497/2019-200

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2019 (vystavená 15-08-2019)

Obsah:

45.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2019 (vystavená 02-08-2019)

Obsah:

44.
Zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny č. 7784/2019-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2019 (vystavená 11-07-2019)

Obsah:

43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2019 (č. 29862/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2019 (vystavená 08-07-2019)

Obsah:

42.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 515/2018-100 o verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2019 (vystavená 22-05-2019)

Obsah:

41.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2019 (vystavená 20-05-2019)

Obsah:

40.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2019 (vystavená 07-05-2019)

Obsah:

39.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2414/2016-420 o riešení škodových udalostí, činnosti škodovej komisie a postupe pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2019 (vystavená 17-04-2019)

Obsah:

38.
Kalendár veľtrhov a výstav 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2019 (vystavená 10-04-2019)

Obsah:

37.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní č. 515/2018-100
 
 
Vestník č. 8/2019 sa pripravuje na uverejnenie. Z tohto dôvodu je vestník č. 9/2019 zverejnený pred vestníkom č. 8/2019.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)