Kontrakty

Kontrakty na rok 2018

Kontrakt č. 398/2017-611/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 402/2017-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 405/2017-710/MPRV SR

Štátne lesy Tatranského národného parku


Kontrakt č. 429/2017-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 432/2017-310/MPRV SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum