Aktuality

Orientačné výšky priamych platieb

31-03-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR s cieľom informovať poľnohospodárov o podporných podmienkach na aktuálny rok zverejňuje orientačné výšky priamych platieb 2010:

Jednotná platba na plochu:  143 EUR/ha
Doplnková platba na pôdu: 5 EUR/ha
Platba na VDJ: min. 143 EUR/VDJ
Platba na dojnice: min. 56 EUR/ks
Platba na rajčiaky: 418 EUR/ha
Platba na ovocie a zeleninu: 54 EUR/ha
Osobitná platba na cukor:  266 EUR/ha
Platba na chmeľ:  330 EUR/ha

Sadzby pre platby v rámci Osi 2 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-13 zostávajú v nezmenenej výške.

Ing. Marek Kodada
generálny riaditeľ sekcie rozvoj vidieka