Aktuality

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci PR Brdo Naháč

31-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č.274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) oznamuje začatie konania vo veci PR Brdo Naháč.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)