Aktuality

Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)

17-01-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa. Žiadateľ podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný identifikačný list na rok 2018 a následne PPA zabezpečí pre nového žiadateľa prístupové meno a heslo. Respektíve v prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla, žiadateľ kontaktuje PPA emailom na gsaa@apa.sk.

Prístupové údaje do aplikácie GSAA bude PPA žiadateľom distribuovať po splnení podmienok definovaných vyššie.

Aplikácia geopriestorová žiadosť o podporu - https://gsaa.vupop.sk/login.html

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)