Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808113 Cestice Košice - okolie 81,52 *
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 45,61
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 50,95
843997 Opiná Košice - okolie 26,81
852058 Rešica Košice - okolie 60,08 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
857220 Sokoľ Košice - okolie 33,74
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 26,41
856011 Slanská Huta Košice - okolie 32,58
851639 Rankovce Košice - okolie 47,86 *
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 33,11
808750 Čaňa Košice - okolie 53,81
847046 Ploské Košice - okolie 33,00
835030 Malá Ida Košice - okolie 47,38
843768 Olšovany Košice - okolie 35,67
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
835137 Malá Lodina Košice - okolie 16,39
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 24,66
819085 Kechnec Košice - okolie 64,62
851272 Rákoš Košice - okolie 63,52 *
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
845884 Peder Košice - okolie 39,66
842915 Nový Salaš Košice - okolie 36,22
807389 Bukovec Košice - okolie 37,75
830259 Kysak Košice - okolie 31,26
815691 Haniska Košice - okolie 52,05
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
875414 Ružín Košice - okolie 16,12
845922 Perín Košice - okolie 42,35
812935 Drienovec Košice - okolie 33,19
859877 Svinica Košice - okolie 36,19
848506 Poproč Košice - okolie 26,93
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 43,06
867748 Veľká Ida Košice - okolie 42,52
855791 Skároš Košice - okolie 48,11
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
822434 Jasov Košice - okolie 29,86
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 28,77
861359 Štós Košice - okolie 29,49
836567 Medzev Košice - okolie 25,30
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,02
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *
856002 Slanec Košice - okolie 44,67


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený