Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Vzhľadom na prebiehajúcu kontrolu správnosti údajov a prípadné opravy je až do 16. septembra 2019 potrebné zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha)
802409 Beladice Zlaté Moravce 71,28
820792 Choča Zlaté Moravce 107,54
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 114,58
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 76,20
818631 Hostie Zlaté Moravce 40,51
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 49,62
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 48,07
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,22
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 57,48
874949 Kňažice Zlaté Moravce 82,35
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04
833151 Lovce Zlaté Moravce 42,37
834718 Machulince Zlaté Moravce 57,88
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 129,64
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 91,76
836010 Mankovce Zlaté Moravce 41,14
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 51,86
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 127,98
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 70,52
839833 Neverice Zlaté Moravce 76,78
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 104,26
843091 Obyce Zlaté Moravce 42,70
874957 Opatovce Zlaté Moravce 87,10
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54
873420 Prílepy Zlaté Moravce 61,27
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 83,81
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 86,61
855901 Skýcov Zlaté Moravce 36,90
856282 Slepčany Zlaté Moravce 140,21
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,00
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 108,40
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 76,42
867594 Velčice Zlaté Moravce 65,84
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 90,38
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 89,21
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 148,64
870153 Volkovce Zlaté Moravce 70,74
873519 Zlatno Zlaté Moravce 30,37
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 69,03
870161 Závada Zlaté Moravce 71,30
875210 Čakýň Zlaté Moravce 89,46
808792 Čaradice Zlaté Moravce 64,15
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,17
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 74,07
874591 Žikava Zlaté Moravce 44,32