Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800309 Babie Vranov nad Topľou 12,98
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,41
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 44,62
807591 Bystré Vranov nad Topľou 20,27
807974 Cabov Vranov nad Topľou 32,81
810100 Davidov Vranov nad Topľou 34,04
810355 Detrík Vranov nad Topľou 22,44
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,31
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 19,12
815144 Girovce Vranov nad Topľou 46,80 *
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 19,71
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 32,48
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 18,90
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 20,82
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 16,64
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 15,01
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 31,17
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 22,25
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 30,04
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 29,59
825794 Komárany Vranov nad Topľou 31,65
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 33,16
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 37,92
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 32,01
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 40,29
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 35,73
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 25,00
836737 Merník Vranov nad Topľou 23,82
836893 Michalok Vranov nad Topľou 20,76
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 45,40
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 41,44
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 32,21
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 37,05
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 24,21
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 22,36
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 17,53
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 12,06
848697 Poša Vranov nad Topľou 41,83
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 28,09
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 24,69
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 11,94
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 26,06
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 23,07
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 34,19
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 31,22
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 29,88
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 34,88
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 23,16
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 41,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený