Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800562 Bajerovce Sabinov 22,41
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
803324 Bodovce Sabinov 51,58 *
806846 Brezovica Sabinov 9,45
806862 Brezovička Sabinov 12,99
810045 Daletice Sabinov 25,38
812901 Drienica Sabinov 35,50 *
813397 Dubovica Sabinov 28,96
815675 Hanigovce Sabinov 12,14
820059 Hubošovce Sabinov 55,96 *
821853 Jakovany Sabinov 17,44
821896 Jakubova Voľa Sabinov 15,10
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
822272 Jarovnice Sabinov 24,42
823287 Kamenica Sabinov 20,18
829137 Krivany Sabinov 16,88
828394 Krásna Lúka Sabinov 28,28 *
832219 Lipany Sabinov 20,32
833975 Lúčka Sabinov 26,69
837636 Milpoš Sabinov 15,77
838004 Močidľany Sabinov 23,07
841188 Nižný Slavkov Sabinov 30,80 *
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
844349 Orkucany Sabinov 25,56
844608 Ostrovany Sabinov 29,78
843750 Oľšov Sabinov 32,93
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 12,39
848034 Poloma Sabinov 52,34
851850 Ratvaj Sabinov 42,62 *
851914 Ražňany Sabinov 27,20
852007 Renčišov Sabinov 24,87
852937 Rožkovany Sabinov 33,82
854212 Sabinov Sabinov 57,88 *
863190 Tichý Potok Sabinov 9,27
864005 Torysa Sabinov 40,68 *
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 24,88
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 30,89
870919 Vysoká Sabinov 6,63
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 24,18
809357 Červená Voda Sabinov 22,77
809993 Ďačov Sabinov 23,00
834289 Ľutina Sabinov 11,98
860514 Šarišské Dravce Sabinov 24,96
860557 Šarišské Michaľany Sabinov 29,25
860565 Šarišské Sokolovce Sabinov 26,41


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený