Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800112 Abranovce Prešov 17,45
800325 Babin Potok Prešov 33,00
800554 Bajerov Prešov 12,08
802743 Bertotovce Prešov 13,93
806226 Brestov Prešov 30,56
806382 Bretejovce Prešov 20,69
806889 Brežany Prešov 12,29
807788 Bzenov Prešov 10,98
831298 Chabžany Prešov 22,85
820709 Chmeľov Prešov 24,61
820733 Chmeľovec Prešov 20,22
820776 Chminianska Nová Ves Prešov 27,22
820784 Chminianske Jakubovany Prešov 13,86 *
820750 Chmiňany Prešov 30,92 *
810347 Demjata Prešov 22,33
812927 Drienov Prešov 21,97
812960 Drienovská Nová Ves Prešov 19,44
813591 Dulova Ves Prešov 21,26
814351 Fintice Prešov 55,62 *
814415 Fričovce Prešov 13,94 *
814423 Fulianka Prešov 25,00
815055 Geraltov Prešov 32,32 *
815284 Gregorovce Prešov 59,94 *
815705 Haniska Prešov 91,60 *
816051 Hendrichovce Prešov 27,95
816086 Hermanovce Prešov 22,37
818801 Hrabkov Prešov 11,64
818950 Hradisko Prešov 36,39
822108 Janov Prešov 12,02
822205 Janovík Prešov 21,58
823571 Kapušany Prešov 24,84
823775 Kendice Prešov 24,96
824143 Klenov Prešov 10,35
825131 Kojatice Prešov 18,37
825387 Kokošovce Prešov 19,41
829200 Krížovany Prešov 16,06 *
830119 Kvačany Prešov 11,37
830461 Lada Prešov 25,00
830453 Lačnov Prešov 6,19
831042 Lažany Prešov 17,55
831301 Lemešany Prešov 22,25
831409 Lesíček Prešov 16,43
860468 Lipníky Prešov 25,00
832294 Lipovce Prešov 13,29
832006 Ličartovce Prešov 21,24
833924 Lúčina Prešov 17,32
835919 Malý Slivník Prešov 62,00 *
835943 Malý Šariš Prešov 62,52 *
836524 Medzany Prešov 28,28
837504 Miklušovce Prešov 13,49


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený