Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Vzhľadom na prebiehajúcu kontrolu správnosti údajov a prípadné opravy je až do 16. septembra 2019 potrebné zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha)
806480 Breznička Poltár 54,25
807656 Bystrička Poltár 69,90
808211 Cinobaňa Poltár 43,68
823058 Hrabovo Poltár 58,92
818984 Hradište Poltár 28,20
819549 Hrnčiarske Zalužany Poltár 46,94
821357 Ipeľský Potok Poltár 21,90
823066 Kalinovo Poltár 79,98
825298 Kokava nad Rimavicou Poltár 32,72
829226 Krná Poltár 30,36
837695 Mládzovo Poltár 47,56
835773 Málinec Poltár 59,94
844853 Ozdín Poltár 45,89
848077 Poltár Poltár 48,38
819514 Pondelok Poltár 46,13
852821 Rovňany Poltár 72,82
854808 Selce Poltár 63,14
848093 Slaná Lehota Poltár 38,46
859613 Sušany Poltár 45,40
865974 Turíčky Poltár 28,60
866377 Uhorské Poltár 63,12
825344 Utekáč Poltár 39,30
867331 Vaľkovo Poltár 22,06
819531 Veľká Suchá Poltár 43,56
867900 Veľká Ves Poltár 82,12
848107 Zelené Poltár 39,84
809489 Zlatno Poltár 72,68
809462 České Brezovo Poltár 25,83
813125 Ďubákovo Poltár 13,62
861006 Šoltýska Poltár 32,72