Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
818836 Hrabové Bytča 39,22 *
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
827746 Kotešová Bytča 70,10 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,76
836141 Maršová Bytča 10,19
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
846121 Petrovice Bytča 10,64
849421 Predmier Bytča 14,53
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,95
807745 Veľká Bytča Bytča 22,90
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený