Odbor zahraničnej koordinácie

Výzva na tender „Vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika kolónií včiel, spôsobené expozíciou pesticídmi“ (OC/EFSA/SCER/2016/03)

30-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypísal tender zameraný na vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika pre kolónie včiel, ktoré môže byť spôsobené expozíciou pesticídmi za rôznych okolností (kombináciou rôznych stresorov a faktorov).

Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva na riešenie úbytku lesov v Tatrách

30-08-2016
Poprad, 30. august 2016 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upozorňuje, že vo Vysokých Tatrách dochádza k rozsiahlemu úbytku vzácnych lesov. Takmer polovica bezzásahového územia je úplne rozvrátená. Dochádza k erózii pôdy a vysychaniu vodných zdrojov. Pokiaľ nedôjde k zmene prístupu, lesy z týchto území na dlhé desaťročia zmiznú.

Ministerka Gabriela Matečná na výstave Země živitelka

26-08-2016
Spolupráca česko-slovenských ministrov pôdohospodárstva Mariána Jurečku a Gabriely Matečnej nie je len na papieri. Navzájom si máme veľa čo povedať, vymeniť si skúsenosti aj sa inšpirovať.


Infekčná anémia koní

26-08-2016
MPRV SR 26.8.2016 - Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Najväčším rizikom sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade.

Vývoj pravdepodonostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie Európskej únie

25-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil externú vedeckú správu vypracovanú autormi z akademickej oblasti a agentúr vo Veľkej Británii a v Belgicku o vývoji pravdepodobnostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie EÚ.Vedecké stanovisko k bezpečnosti geneticky modifikovaných sójových zŕn 305423 x 40-3-2

22-08-2016
Panel pre geneticky modifikované organizmy EFSA už skôr preskúmal dva jednotlivé prípady v kombinovanej produkcii sójových zŕn (305423 x 40-3-2), pričom pri preskúmaní nebezpečenstvá neidentifikoval. Nové údaje/informácie k jednotlivým prípadom, ktoré by mohli ovplyvniť závery z predošlých preskúmaní neboli zistené.