Aktuality

Potravinová sebestačnosť a menej nedostatkov

20-02-2014

(Bratislava, 19. februára 2014)  Potravinová sebestačnosť Slovenska na úrovni 80 % a zníženie počtu nedostatkov - to boli hlavné témy rozhovoru ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka s predstaviteľmi obchodných reťazcov Billa a Tesco.

Slovenskí spotrebitelia v poslednom období prejavujú stále väčší a väčší záujem o slovenské potraviny. Tie sú totiž pod 24 hodinových dohľadom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, a teda sú kvalitné a bezpečné. Na pultoch obchodných reťazcov ich však stále nie je dostatočné množstvo. „V prípade reťazca Billa je podiel predaja potravín pôvodom zo Slovenska za II. polrok minulého roka 45 %, v prípade Tesca ide v rovnakom období o 48,1 % podiel,” skonštatovala generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu Zuzana Nouzovská. Predstavitelia oboch reťazcov sľúbili zmeny vo fungovaní svojich prevádzok. „Nemáme záujem o predaj tovaru po dátume spotreby, či poškodzovanie spotrebiteľa. Myslíme to vážne a chceme znižovať nedostatky a, samozrejme, zvyšovať predaj slovenských výrobkov,” povedal finančný riaditeľ spoločnosti Billa Tomáš Staňo. V podobnom duchu sa niesli aj vyjadrenia predstaviteľov Tesca. „Vidíme veľký prienik v tom, čo chce ministerstvo a aké sú naše plány. Určite máme záujem o vzájomnú spoluprácu,” podotkol Martin Dlouhý, generálny riaditeľ Tesco na Slovensku. Na našom území sa dnes predáva cez obchodné reťazce 87 % potravín. Agrorezort má záujem o kooperáciu, a nie o konfrontáciu. Obchodným reťazcom preto minister Ľubomír Jahnátek podáva pomocnú ruku. „Ponúkli sme reťazcom seminár o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, aby si vedeli nastaviť svoju obchodnú politiku, nábehové krivky, aby sa princípy novej SPP a koncepčné zámery ministerstva premietli aj na pultoch obchodných reťazcov. Zároveň sme im predstavili možnosť získať granty na preškolenie zamestnancov, či konzultácie s veterinármi, alebo priamo z ministerstvom”.

Ministerstvo si uvedomuje, že zámer zvýšenia potravinovej sebestačnosti úzko súvisí so zvyšovaním podielu predaja domácich potravín na slovenskom trhu, čo reálne nie je možné dosiahnuť bez spolupráce so všetkými úrovňami maloobchodu na Slovensku. Šéf agrorezortu preto predstavil reťazcom aj návrh Memoranda o spolupráci pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality ponúkaných potravín a pri zabezpečení potravinovej suverenity Slovenska. Predstavitelia reťazcov sa v závere zhodli s ministrom Jahnátkom, že pre obe strany, ale hlavne pre spotrebiteľa bude podstatne prínosnejšia aktívna vzájomná spolupráca, a nie vzájomná konfrontácia.