Aktuality

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

26-03-2013

pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o FP spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013, verzia č. 2 (platná od 03/2013).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)