Podnikateľská misia a B2B slovenských a srbských firiem

27-10-2014

Vážené slovenské podnikateľské prostredie,

využívame túto príležitosť, aby sme Vás informovali, že v dňoch 01. – 02. decembra 2014 sa uskutoční v Bratislave 6. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu. V rámci nej na podporu rozvoja bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni podnikateľského prostredia sa bude konať ekonomické fórum a B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov:

Miesto konania ekonomického fóra a B2B:  

Vládny hotel Bôrik, účelové zariadenie
Bôrik 15
814 07 Bratislava

Termín:                                                  02. decembra 2014

Registrácia účastníkov:                            09:00 – 09:45 hod.

Otvorenie:                                              10:00 – 10:15 hod.

Začiatok B2B rokovaní:                             10:30 hod.

Predpokladané ukončenie rokovaní:             13:00 hod.

Sektorové zameranie B2B: energetika, strojárstva, automotive, elektronika, ITC

Zaslanie záväzných prihlášok a vyplneného dotazníka: 14. novembra 2014

Kontakty: 

Peter Jesenský, zástupca vedúceho OZO
tel.:  + 421 2 58 260 323
mobil: + 421 910 828 204
e-mail: peter.jesensky@sario.sk

Jasna Mernik, konzultantka
tel.: + 421 2 58 260 422
mobil: + 421 910 828 330
e-mail: jasna.mernik@sario.sk

Za organizačnú prípravu, informácie je zodpovedná:
Jasna Mernik, konzultantka

Súčasne, prosíme, vyplniť priložený dotazník v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý bude slúžiť pre srbských partnerov na výber slovenských firiem na B2B rokovania. Ak má slovenská firma osobitnú požiadavku na výber srbskej firmy na B2B, prosíme, uviesť jej presný názov, prípadne aj podrobnejšie kontakty, ak ich máte k dispozícii a urýchlene nám ich zaslať, aby sme požiadali srbskú stranu o jej zabezpečenie.

Tešíme sa na Vašu účasť na ekonomickom fóre a B2B rokovaniach!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)