ASEM Food Safety Week - Promoting Cooperation and Coordination

14-10-2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sprostredkovalo informáciu Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky o možnosti účasti na:

ASEM Food Safety Week - Promoting Cooperation and Coordination

6.-7. novembra 2014, Changsha City, Hunan Province, China

Akcia je spojená s možnosťou B2B stretnutí a tiež predstavenia produktov v súvislosti s témou potravinovej bezpečnosti miestnym zúčastneným firmám a inštitúciám.

Organizátor akcie pozýva k účasti na seminári zástupcov z radov úradníkov, expertov alebo podnikateľov, ktorí by sa aktívne zúčastnili v diskusii k vybraným bodom programu.

Registrácia účasti je prostredníctvom zaslania elektronických formulárov v termíne do 20.10.2014 na adresu: Ms. ZhANG Yuan - zhangyuan@ccpit.org alebo fax: 0086-10-68030747.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete v priložených súboroch.

O rozhodnutí zúčastniť sa na predmetnom fóre informujte prosím tiež MPRV SR na adrese: lucia.povodova@land.gov.sk.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)