Prijatie veľvyslanca Mongolskej republiky

06-06-2014