Prijatie veľvyslanca Mongolskej republiky

06-06-2014

Štátna tajomníčka MPRV SR p. Magdaléna Lacko Bartošová prijala dňa 5.júna 2014 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Mongolskej republiky J.E. Dorjdamba ZUMBERELLKHAM v sprievode honorárneho konzula Mongolskej republiky na Slovensku pána Petra Slávika. Pán veľvyslanec informoval pani štátnu tajomníčku o rozvoji hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami, kde slovenské firmy sa budú podieľať na rozvoji projektu- výstavbe veľkokapacitného kravína cca 120 km od Ulanbatáru. Toto hospodárske stredisko sa stane pilotným projektom, kde slovenské ako aj české firmy budú participovať na rozvoji agropotravinárskej základne v Mongolsku. Pán veľvyslanec ubezpečil pani štátnu tajomníčku, že rozvoj hospodárskej spolupráce v agropotravinárskom sektore bude naďalej pokračovať a menoval aj oblasť vedy a výskumu, vzdelávania mongolských odborníkov ako aj možnú spoluprácu v oblasti lesného hospodárstva. Poznamenal, že  memorandum o spolupráci podpísané pani štátnou tajomníčkou v Ulanbátare v roku 2013 padlo na úrodnú pôdu a teraz sa začína realizovať konkrétna hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami.