Konferencia ministrov poľnohospodárstva Východného partnerstva

27-01-2014

Dňa 23. januára 2014 sa v Kišiňove, Moldavsko konala Konferencia ministrov poľnohospodárstva Východného partnerstva (VP), ktorej sa zúčastnili ministri a námestníci ministrov partnerských krajín VP (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) a členských štátov EÚ (v prevažnej miere boli zastúpené nové členské štáty EÚ), komisár EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş a komisár EK pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle. MPRV SR na tomto fóre reprezentovala štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová.

Cieľom stretnutia bolo zadefinovanie výziev a problémov, s ktorými sa potýka poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti krajín VP, požiadaviek na modernizáciu poľnohospodárstva a zlepšenie životných podmienok vo vidieckych oblastiach, ako aj  diskusia o doterajšej spolupráci a budúcich iniciatívach pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka krajín VP v rámci Programu európskej susedskej politiky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ENPARD).

Konferenciu organizovalo Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Moldavskej republiky v spolupráci s Direktoriátom EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Direktoriátom EK pre rozšírenie a susedskú politiku.

Na záver konferencie boli formou spoločného vyhlásenia prijaté závery ministerskej konferencie, v ktorých sa partnerským krajinám VP garantuje podpora a pomoc zo strany EÚ a jej členských štátov odovzdávaním skúseností, transferom know-how a technických informácií.