Prijatie novovymenovaného veľvyslanca Mongolska v SR na pôde MPRV SR

22-01-2014