Prijatie novovymenovaného veľvyslanca Mongolska v SR na pôde MPRV SR

22-01-2014

Bratislava, 21. január 2014

Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Magdaléna Lacko Bartošová prijala Dorjdamba Zumberellkhama, novovymenovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Mongolska v SR so sídlom v Prahe.

V diskusii sa venovali predovšetkým možnostiam rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. Štátna tajomníčka pripomenula, že počas jej návštevy Mongolska v septembri 2013 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi našimi rezortmi, na základe ktorého by obe strany rady rozšírili a inovovali doterajšie kontakty medzi Mongolskom a Slovenskom. Využiť by sa mohol pri tom aj potenciál mongolských občanov, ktorí v minulosti študovali v Československu a dodnes ovládajú slovenčinu alebo češtinu. Naše ministerstvo má tiež záujem reagovať na výzvu materiálnej pomoci Ulanbátaru.

Veľvyslanec konštatoval, že počas vykonávania svojej funkcie bude podporovať rozvoj projektov, ktorých základ tvorí podpísanie Memoranda. Informoval, že Mongolsko sa v súčasnosti orientuje najmä na chov hovädzieho dobytka (45 miliónov kusov), a tak oblasť mliečnej produkcie a chovu dobytka môže tvoriť základ budúcej spolupráce. Mongolsko tiež uvíta založenie spoločných podnikov, nakoľko Slovensko má väčšie skúsenosti a možnosti v oblasti exportu mäsa a mäsových výrobkov.

Štátna tajomníčka spresnila, že máme záujem spolupracovať v budúcnosti nielen v oblasti chovu dobytka, ale ísť aj ďalej, smerom k inovácii spracovateľských technológií. Po návšteve Mongolska, na základe predávaných produktov, zistila, že ponuka tovarov je vo veľkej miere závislá na dovoze, preto chápe, že mongolský spracovateľský priemysel je potrebné rozvíjať, a to aj na základe návrhov jednotlivých firiem. Počas návštevy Mongolska sa stretla aj so zástupcami vedecko-výskumnej základne a tieto kontakty dala k dispozícii Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu v Nitre, kde má sídlo aj Centrum výskumu živočíšnej výroby. Na Slovensku pôsobí tiež Slovenská akademická informačná agentúra, prostredníctvom ktorej možno vyselektovať spoločnosti z oblasti skvalitňovania produktov a tiež vytvoriť predpoklady na získania štipendií pre vedeckých pracovníkov. „Radi by sme na Slovensku privítali aj mongolského ministra poľnohospodárstva“, povedala na záver stretnutia Magdaléna Lacko Bartošová. Veľvyslanec sa vyjadril, že tieto ponuky víta a bude tiež informovať o prípadnom vypísaní tendrov.

Na prijatí sa zúčastnil aj honorárny konzul Mongolskej republiky na Slovensku Peter Slávik.