7. Slovenská kooperačná burza

14-11-2013

Termín: 20.11.2013

Miesto/krajina/: Hotel Bratislava, Bratislava

Kontaktná osoba: Jana Jarošová, +421 910 828 215, matchmaking@sario.sk

Rokovací jazyk: Anglický

7. Slovenská kooperačná burza je významným medzinárodným stretnutím podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR od roku 2007.

Toto medzinárodné subkontraktačné podujatie je zamerané na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a zahraničnými firmami s cieľom nadviazania nových obchodných vzťahov a usiluje sa o pomoc slovenským spoločnostiam v ich prieniku na globálny trh.

Slovenská kooperačná burza je každoročne najväčším podujatím, ktoré agentúra SARIO organizuje a ponúka unikátnu možnosť pre malé a stredné podniky nájsť si obchodné príležitosti v zahraničí. Partnerskou krajinou siedmeho ročníka je Ruská federácia.
Hlavným poslaním burzy je prezentácia subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu prioritne v sektoroch:

  • strojárstva,
  • automobilového,
  • elektrotechniky,
  • chemického,
  • energetiky,
  • infraštruktúry,
  • ICT,
  • drevospracujúceho,
  • potravinárstva,
  • iné.

Bližšie  informácie nájdete na : http://www.sario.sk/?7-slovenska-kooperacna-burza