Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Ministerka Gabriela Matečná ku Dňu Zeme: Od kvality pôdy, vody a lesov závisí kvalita potravín a nášho zdravia

23-04-2016
(Bratislava, 23. apríla 2016) - Ministerka Gabriela Matečná pri príležitosti Dňa Zeme zdôrazňuje dôležitosť ochrany prírodného bohatstva. Od kvality pôdy a lesov závisí aj kvalita potravín a vody.Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ (kód IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1)

22-04-2016


Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná sa stretla s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom k ochrane vody na ostrove Sihoť

19-04-2016
(Bratislava, 19. apríla 2016) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná sa dnes stretla s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom. Hlavnou témou bola ochrana vodného zdroja a lužného lesa na ostrove Sihoť. Nasledovať budú stretnutia na odbornej úrovni s cieľom nájsť dlhodobé riešenie.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná zastavuje výrub stromov na ostrove Sihoť

18-04-2016
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná nariadila okamžité zastavenie výrubu stromov na bratislavskom ostrove Sihoť. Ministerstvo v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) začalo s prípravou zabezpečenia dlhodobej ekologickej stability územia a ochrany vodného zdroja.
Šéfka agrorezortu stopla predaj kaštieľa Malanta

14-04-2016
(Bratislava, 14. apríla 2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zrušila predaj národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Malanta. Šéfka agrorezortu zároveň stiahla žiadosť o udelenie výnimky na prevod majetku štátu adresovanú Ministerstvu hospodárstva SR.