Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Technické stretnutie k žiadostiam na Novel Food

26-01-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín organizuje technické stretnutie k žiadostiam týkajúcich sa Novel Food, ktoré sa bude konať dňa 6.3.2017 v Parme, Taliansko.

Horizon 2020 – priority úradu EFSA

26-01-2017
V roku 2011 Európska komisia ustanovila program Horizon 2020, ďalší v sérii Rámcových Programov pre výskum a inovácie. Prvé výzvy boli vyhlásené v roku 2014. Horizon 2020 má stanovené 3 hlavné výskumné priority. Na plnení priorít sa podieľa aj úrad EFSA, ktorý vďaka konzultáciám s Poradným fórom, Vedeckou Komisiou a svojimi Vedeckými Panelmi a sieťami identifikoval 5 oblastí záujmu, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti potravín a krmív...

Stanovisko k hodnoteniu možnej integrácie plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa

26-01-2017
Európska komisia požiadala úrad EFSA o preskúmanie nových informácií a dát poskytnutých spoločnosťou Elanco, súvisiacich s možnou intergáciou plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa atlantického a vyjadrenie stanoviska, či úrad EFSA súhlasí so závermi spoločnosti ELANCO...Výzva na predkladanie ponúk

26-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Upratovanie vonkajších priestorov v okolí administratívnych budov MPRV SREUROTOX 2017

25-01-2017
Národný Kontaktný Bod EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 53. Kongrese Európskych Toxikologických Spoločností EUROTOX 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-13.9.2017 v Bratislave.