Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Epidémia salmonelózy vo viacerých krajinách

28-10-2016
Sedem krajín zaznamenalo prípady ochorení spôsobené Salmonellou Enteridis medzi 1. májom až 12. októbrom.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017)

27-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017

Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien potravín v EÚ

27-10-2016
Pravidelná mesačná informácia vybraných skupín výrobkov za mesiac september 2016

Definovanie rámca projektu MixTox

26-10-2016
Vedecký výbor úradu EFSA položil základy pre mnohoročný projekt nazývaný MixTox tým, že ustanovil pracovnú skupinu pre vyvinutie usmernenia majúceho za cieľ ...

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

26-10-2016
Asociácia Specialised Nutrition Europe (pôvodne IDACE) podala cez príslušný úrad vo Francúzsku žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) 1924/2006.

Vo Varšave sa stretli ministri poľnohospodárstva V4+3

26-10-2016
Varšava, 26. október 2016 – Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ochrana pred morom ošípaných, investície do výskumu v poľnohospodárstve, obchod s poľnohospodárskymi pozemkami a trh s cukrom a obilninami, to boli témy stretnutia ministrov krajín V4+3 vo Varšave.

Oznámenie pre žiadateľov PPA

26-10-2016
Na základe legislatívy EÚ bola SR povinná najneskôr od roku podávania žiadostí 2016 implementovať a sprístupniť žiadateľom o priame platby informačný systém geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (ďalej len „GSAA“).Začal sa ďalší ročník Detskej lesníckej univerzity

25-10-2016
Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.

Zdravotné tvrdenie vplyvu vápnika na normálny vývoj kostí

24-10-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA: „Vápnik a jeho prínos na normálny vývoj kostí: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa čl. 14 Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006“.


Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.