900 SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Marek Mitošinka, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 701
Telefón: 58317-438

901 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Emil Pícha, PhDr., CSc.
riaditeľ kancelárie
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-473

Zdenka Halásová
sekretárka GR a RKGR
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-436

Stanislav Háber, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-437

Petra Šupáková, Mgr.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-536

910 Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

Veronika Balážová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 712
Telefón: 58317-467

Jana Barčiaková, Mgr. PhD.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-126

Tomáš Bync, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-395

Dana Cibulková, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-317

Matej Čurilla, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-369

Zuzana Janeček, Ing.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-489

Jana Labajová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-365

Juliána Lancošová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-174

Zoltán Nagy, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-360

920 Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

Renáta Pečová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 602
Telefón: 58317-186

Lýdia Babková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-465

921 Oddelenie programovania

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Angelika Balabanová, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Michal Geschwandtner, Ing.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-119

Pavol Kristeľ, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-500

Jana Mikleová, Ing.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-666

Jana Prostredná, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-478

Peter Udvardi, Ing.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-114

922 Oddelenie metodiky

Peter Sabol, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-448

Dušan Brečka, Ing.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-600

Vanda Koczkásová, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-181

Radomír Kovalčík, Ing.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-270

Marcel Kurejko, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-416

Daniel Roman, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-291

930 Odbor monitorovania a hodnotenia programov regionálneho rozvoja

Lenka Kačmárová
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-316

931 Oddelenie monitorovania a hodnotenia programov

Monika Škrabáková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-259

Juraj Jánošík, PaedDr.
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-209

Lucia Kaločaiová, Ing.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-513

Pavol Kopinec, PhDr. PhD.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-106

Norbert Mikláš, Mgr., PhD.
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-213

Alexandra Minčevová, Mgr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-564

Filip Mračka, PhDr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317 667

Martina Smolková, Mgr.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-198

932 Oddelenie hodnotenia projektov a následného monitorovania

Lukáš Humaj, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-251

Zuzana Halásová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-374

Jana Haščíková, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-249

Petra Libantová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-662

Aneta Straňáková, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-665

Tomáš Szabo, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-136

Peter Škovran, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-444

Monika Šomody, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-157

940 Odbor implementácie programov regionálneho rozvoja

Boris Huslica, PhDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 704
Telefón: 58317-151

Zuzana Peštová
asistentka
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-530

941 Oddelenie implementácie projektov I

Lukáš Peško, JUDr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Stanislav Doktor, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Petra Ďurčenková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-348

Marcela Fazekašová, Mgr.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-117

Katarína Fáziková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-104

Jaroslav Gabríny, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-498

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť:
Telefón:

Pavol Hanzel, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-350

Richard Heinrich, Mgr.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-469

Jakub Králik, MBA.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-173

Agnesa Nagyová Tóthová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-399

Viktória Petrušková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-371

Katarína Vrtáková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-533

942 Oddelenie implementácie projektov II

Jana Kvetková, Ing.
poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-200

Erik Barát, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-423

Michal Biro, MSc.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-492

Martin Holčák, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-384

Táňa Paholíková, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-130

Michal Pevala, Ing.
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-204

Adrián Somogyi, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-366

Ján Šváb, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-273

Katarína Veselová, Mgr.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-445

943 Oddelenie kontroly na mieste

Lenka Rabatinová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-370

Róbert Antal, Mgr.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-401

Veronika Božíková, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-562

Ján Gajdoš, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-201

Jaroslav Galád, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-380

Anton Hornštein, MVDr.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-373

Lucia Lisoň Bugárová, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-191

Lukáš Martinka, Ing. PhD.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-566

Ivan Pagačovič, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-163

Alexandra Stuhlová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-372

950 Odbor podporných činností programov regionálneho rozvoja

Jozef Borbély, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-396

Zuzana Kôpková
asistentka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-464

951 Oddelenie kontroly verejného obstarávania projektov regionálneho rozvoja

Milan Krajčo, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-532

Lenka Bučková, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-115

Barbora Čaplická, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-661

Michal Jančo, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-475

Ľuboš Mašlonka, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-483

952 Oddelenie podporných činností

Daniela Grančáková, JUDr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-242

Blanka Beránková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-292

Adriana Kovácsová Jakubecová, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-526

Ján Lévárdy, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-150

Michal Minárik, JUDr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-340

Katarína Zálešáková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-664

960 Odbor kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja

Bronislava Dusíková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 705
Telefón: 58317-599

Mária Juríčková
sekretárka
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-439

961 Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

Juraj Kuzma, Mgr.
vedúci odelenia
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-211

Martin Benko, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-517

Peter Chachaľak, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-525

Natália Križáková, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-107

Ivan Marček, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-356

Jitka Rogosová, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón:

Denisa Valušková, Mgr.
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-565

962 Oddelenie kontroly implementácie programov

Lenka Skalská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-347

Lucia Danihelová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-124

Tatiana Gazáreková, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-472

Andrea Markovičová, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-359

Monika Slatárovičová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-546

Tomáš Slezák, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón:

Alexander Sütö, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-271

980 Odbor financovania a rozpočtu programov EÚ (platobná jednotka)

Mária Turzová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 414
Telefón: 0944 528 787

Lenka Šlosárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-258

Mária Beracková, Mgr.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-206

Katarína Bojnanská, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-278

Patrícia Demovičová, Ing.
Miestnosť: 412
Telefón: 58317-455

Viera Jaššová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-449

Marcela Káčerová
Miestnosť: 412 Rača
Telefón: 58317-274

Jana Kaššajová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-468

Alica Lintnerová, Mgr.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-508

Zoltán Morvay, Mgr.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-244

Zuzana Okuliarová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-285

Ľuboslava Olejárová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-210

Sabina Rybnická, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Alica Svitačová, Ing.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-456

Jana Szabóová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-452

990 Samostatné oddelenie financovania subjektov programov regionálneho rozvoja

Ľubomíra Bošanská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 611
Telefón: 58317-267

Ondrej Diviak, JUDr. Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-433

Martina Grman, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-542

Silvia Havranová, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Monika Mihálová, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-138

Jerguš Oktavec, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-521

Eva Palánová, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-432

Ingrid Takáčová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-454