Poradenský systém v pôdohospodárstve zabezpečuje pomoc poľnohospodárovi pri obhospodarovaní pôdy a správe poľnohospodárskeho podniku najmä v oblasti krížového plnenia, životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat, udržania dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a noriem bezpečnosti pri práci.

Pôdohospodársky poradenský systém prevádzkuje na základe poverenia Agroinštitút Nitra, š.p.