600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Jaroslav Gudába, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 640/B,6.p.
Telefón: 59266-541

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

Andrea Tatárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

611 Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-501

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Ingrid Kociánová, Mgr.
Miestnosť: 624/C, 6.p.
Telefón: 58317-192, 59266-513

Juraj Miškolczi, Mgr. PhD.
Miestnosť: 516/B,5.p.
Telefón: 59266-465

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-507

612 Oddelenie environmentálnych činností

Rudolf Trebatický, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka vedúceho oddelenia
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Viliam Bružeňák, Ing.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-504

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Jana Mlyneková, Mgr.
Miestnosť: 525/B,5.p.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Andrea Hrdá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Andrea Bělohoubková, Ing.
Miestnosť: 221/C,2.p.
Telefón: 59266-278

Zlatica Daubnerová, Ing.
Miestnosť: 220/C, 2.p.
Telefón: 59266-327

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 221/C,1.p.
Telefón: 59266-278

Kamil Huslica, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Iveta Víghová, Ing.
Miestnosť: 220/C, 2.p.
Telefón: 59266-275

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-334

Hedviga Porubská, Mgr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202