Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014 - 2020

21-04-2015
schválený Európskou komisiou dňa 13.02.2015