DATABÁZA FIRIEM AGROPOTRAVINÁRSKEHO REZORTU

Zdroj: INFOMA a SPPK www.infoma.sk/dokumenty/polnohospodarstvo-potravinarstvo-2014.pdf