Všeobecná informácia

03-05-2016
SR je od septembra 2013 plnoprávnym členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc OECD/DAC, čím sa zaradila do donorskej komunity – http://www.oecd.org/dac/...