Kontakty

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Milan Lapšanský, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Beáta Smolíková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 701/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Zuzana Bírošová, Ing., CSc.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 730/b.C,7.p.
Telefón: 59266-571

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Lucia Gabrišová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Petra Gereková, Ing., PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Daniela Hubayová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

840 Odbor potravinárstva a obchodnej politiky

Branislav Borsuk, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 319/C, 3.p.
Telefón: 59266-337

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 318/C, 3.p.
Telefón: 59266-336

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Balázs Grman, Mgr.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Tomáš Hargaš, JUDr.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Ján Haščík, Ing.
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-557

Michael Choma, Mgr.
Miestnosť: 727/C, 7.p.
Telefón: 59266-543

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-558

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-339

Denisa Petrakovičová, Ing.
Miestnosť: 710/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Michaela Píšová, Ing.
Miestnosť: 728/C,7.p.
Telefón: 59266-542

Ján Pocci, Ing.
Miestnosť: 543/A, 5.p.
Telefón: 59266-440

Kamil Sepéši, Mgr.
Miestnosť: 707/C, 7.p.
Telefón: 59266-561

Martin Žaťko, Mgr.
Miestnosť: 707/C,7.p.
Telefón: 59266-561