Kontakty

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Milan Lapšanský, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Beáta Smolíková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 701/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Zuzana Bírošová, Ing., CSc.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 730/b.C,7.p.
Telefón: 59266-571

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Petra Gereková, Ing., PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Daniela Hubayová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Kristína Krištúfková, Ing.
Miestnosť: 709/C, 7. p.
Telefón: 59266-559

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

820 Odbor potravinárstva

Ildikó Maggioni Brázová, PhDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 713/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Eva Kormanová, JUDr.
asistentka riaditeľky odboru
Miestnosť: 712/C, 7.p.
Telefón: 59266-556

Balázs Grman, Mgr.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Ján Haščík, Ing.
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-557

Michael Choma, Mgr.
Miestnosť: 727/C, 7.p.
Telefón: 59266-543

Denisa Kačenová, Ing.
Miestnosť: 710/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Soňa Laššáková, Ing.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Michaela Píšová, Ing.
Miestnosť: 728/C,7.p.
Telefón: 59266-542

Kamil Sepéši, Mgr.
Miestnosť: 707/C, 7.p.
Telefón: 59266-561

Martin Žaťko, Mgr.
Miestnosť: 707/C,7.p.
Telefón: 59266-561

830 Odbor obchodnej politiky

Branislav Borsuk, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 319/C, 3.p.
Telefón: 59266-337

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 318/C, 3.p.
Telefón: 59266-336

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Andrea Markovičová, Ing.
Miestnosť: 208/C, 2.p.
Telefón: 59266-289

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-339

Ján Pocci, Ing.
Miestnosť: 543/A, 5.p.
Telefón: 59266-440