Informácie pre spotrebiteľov

Otvorený úrad EFSA

04-04-2017
„Práca verejných inštitúcií, konkrétne tých, ktoré zabezpečujú zdravie verejnosti, by mala byť čo najprístupnejšia a najtransparentnejšia“ uvádza výkonný riaditeľ Úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Bernard Url. V tomto videu približuje svoju víziu „otvoreného úradu EFSA“...

Európska medziškolská súťaž

11-03-2014
– Nakupovanie cez internet: „Získajte dostatok informácií na správne rozodnutia.“


Neoznačené arašidy na sušienkach pôvodom z Turecka

28-06-2013
Prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) prišlo varovné oznámenie, zaslané Európskej komisii z Českej republiky,...

Odborný seminár pre spotrebiteľskú verejnosť pod názvom „Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ“

11-04-2013
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – MPRV SR v spolupráci so ŠVPS SR, ÚVZ SR a Spotrebiteľským inštitútom usporiadali dňa 04.04. 2013 v Bratislave seminár „Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ“.