Sekcie

Ministerka Gabriela Matečná na výstave Země živitelka

26-08-2016
Spolupráca česko-slovenských ministrov pôdohospodárstva Mariána Jurečku a Gabriely Matečnej nie je len na papieri. Navzájom si máme veľa čo povedať, vymeniť si skúsenosti aj sa inšpirovať.


Infekčná anémia koní

26-08-2016
MPRV SR 26.8.2016 - Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Najväčším rizikom sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade.

Vývoj pravdepodonostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie Európskej únie

25-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil externú vedeckú správu vypracovanú autormi z akademickej oblasti a agentúr vo Veľkej Británii a v Belgicku o vývoji pravdepodobnostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie EÚ.Vedecké stanovisko k bezpečnosti geneticky modifikovaných sójových zŕn 305423 x 40-3-2

22-08-2016
Panel pre geneticky modifikované organizmy EFSA už skôr preskúmal dva jednotlivé prípady v kombinovanej produkcii sójových zŕn (305423 x 40-3-2), pričom pri preskúmaní nebezpečenstvá neidentifikoval. Nové údaje/informácie k jednotlivým prípadom, ktoré by mohli ovplyvniť závery z predošlých preskúmaní neboli zistené.