Sekcie

Revidované rozhodnutie výkonného riaditeľa úradu EFSA, ktoré sa týka výberu členov vedeckého výboru - vedeckých panelov a výberu externých odborníkov

26-05-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás touto cestou dovoľuje informovať o revidovanom rozhodnutí výkonného riaditeľa úradu EFSA, ktoré sa týka výberu členov vedeckého výboru - vedeckých panelov a výberu externých odborníkov za účelom spolupráce s EFSA ...Oznam

24-05-2016
o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre program Interreg V-A PL-SKVýberové konanie

19-05-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa kampaň na podporu mlieka

17-05-2016
(Bratislava, 16.5.2016) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spúšťa spotrebiteľskú kampaň zameranú na podporu mlieka a mliečnych výrobkov. Ide o jedno z opatrení proti kríze v mliečnom sektore.

Akvakultúra v EÚ

16-05-2016