TLAČOVÁ SPRÁVA

19-12-2016
Správa o zoonózach: Počet infekcií baktériou Listeria stabilizovaný, no infekcie sa začínajú častejšie objavovať u staršieho obyvateľstva
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Komplexná prezentácia MPRV SR na veľtrhu Danubius Gastro 2017 v Bratislave