Sekcie


Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

18-10-2016
k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z.

18-10-2016
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiekaInformácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za I. polrok 2016

18-10-2016
Celkové výsledky zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v I. polroku 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 zaznamenali zníženie vývozu o 17,8 % a na druhej strane zvýšenie dovozu o 7,2 %. Viac informácií nájdete v pravidelnej štvrťročnej Informácii o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za I. polrok 2016


Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 3 členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 3 členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 11. októbra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 2 členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme týmto výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. októbra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik, ktoré sa konalo 6. októbra 2016.