Kalendár podujatí

Archív podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
20.09.2019 Informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Mníchova Lehota
21.09.2019 Mňam Fest - farmársky festival dobrôt NPPC-VÚŽV Bánovce nad Bebravou
22.09.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.09.2019 Informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Hoteli Holiday Inn Trnava
26.09.2019 Seminár na tému Energetické rastliny-pestovanie, využitie NPPC-VÚA Michalovce NPPC-VÚA Michalovce, experimentálne pracovisko Milhostov
27.09. - 29.09.2019 MSR Záprahy - H1, H2 NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
29.09.2019 Slovenský St. Leger, Cena Whisky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
30.09. - 05.10.2019 AGROFILM 2019 - medzinárodný filmový festival NPPC priestory NPPC – VÚŽV Nitra
01.10. - 31.10.2019 Deň zdravia NPPC-VÚRV - spoluorganizátor Piešťany
01.10. - 31.10.2019 Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade mesta Trnava) - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava Trnava
01.10. - 30.11.2019 Odborný seminár Orať či neorať NPPC-VÚRV - spoluorganizátor upresní sa
03.10. - 06.10.2019 Autosalón autoshow Nitra /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
04.10.2019 Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Kultúrny dom v Kráľovom Brode
06.10.2019 Karpatská cena, Cena zimnej kráľovnej, Jesenný hendikep Závodisko š.p. závodisko Bratislava
08.10. - 11.10.2019 Odborná exkurzia do zahraničia - Českej republiky a Nemecka Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj ČR a Nemecko
16.10.2019 Poznatky zo slovenskej apidológie - konferencia NPPC- VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok zasadačka Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok
19.10.2019 Hubertus NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
20.10.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
26.10. - 27.10.2019 Nová veterinária Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.10.2019 Veľká októbrová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
27.10.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
29.10.2019 Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
01.11. - 30.11.2019 Súťaž - Najkrajšia dovolenková fotografia Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
01.11. - 30.11.2019 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy - vedecké sympózium NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
01.11. - 30.11.2019 Mladý tvorca /27. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p