Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Gabriela Matečná, Ing.
ministerka
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

010 ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Gabriel Csicsai, MVDr. PhD.
štátny tajomník
Miestnosť: 632/B, 6.p.
Telefón: 59266-506

Anton Stredák, PaedDr.
štátny tajomník
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-481

Ľudmila Libantová, PhDr.
kancelária štátneho tajomníka
Miestnosť: 506 B/C, 5. p.
Telefón: 59266-480

Marcela Andrášiková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-505

Michaela Hluzin, Ing.
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-506

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Beáta Tot, Ing.
riaditeľka Kancelárie ministra
Miestnosť: 345B/B,3.p.
Telefón: 59266-308

Alexandra Dúžeková, Mgr.
protokol
Miestnosť: 345C/B,3.p.
Telefón: 59266-309

Skarleta Ferová, Mgr.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

120 Odbor komunikácie a marketingu

Vladimír Machalík, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 345B/B, 3.p.
Telefón: 59266-301

Michal Feik, Ing.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-246

Jozef Gabík, JUDr., PhD.
Miestnosť: 344,3.p.
Telefón: 59266-303

Marek Molitoris, JUDr.
Miestnosť: 343 B,3.p.
Telefón: 59266-310

Lenka Sameková, Ing.
Miestnosť: 343,3.p.
Telefón: 59266-302

130 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 345J/B, 3.p.
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Miestnosť: 342/B,3.p.
Telefón: 59266-307

Carmen Podmajerská
Miestnosť: 342/b.B,3.p.
Telefón: 59266-311

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Henrieta Kocipak, Ing.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 304A/C,3.p.
Telefón: 59266-354

Zuzana Orlická
asistentka
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-355

021 Odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

Juraj Procházka, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 508/C, 5.p.
Telefón: 59266-473

Martin Barta, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Viera Burianová, Ing.
Miestnosť: 501/C, 5.p.
Telefón: 59266-487

Peter Čulík, Ing.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470

Emília Fiľová, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-468

Veronika Garayová Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 510, 5.p.
Telefón: 471

Rastislav Kováčik, Ing.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-466

Miroslav Krajčír, Ing.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-466

Eduard Marcinek, Mgr.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470

Mária Mosnárová, Mgr.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-468

Michal Opálka, Mgr.
Miestnosť: 510,5.p.
Telefón: 59266-471

Ingrid Žibritová, Ing.
Miestnosť: 501A/C, 5.p.
Telefón: 59266-488

022 Odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru

Martin Pavluvčík, JUDr. LL.M.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 316/C, 3.p.
Telefón: 59266-340

Marian Bartko, Ing.
Miestnosť: 37/A, prízemie
Telefón: 59266-169

Erik Beluský, Ing.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-341

Miriam Ďurčová, Mgr.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-341

Jozef Ivanič, Ing.
Miestnosť: 603/b.C,6.p.
Telefón: 59266-512

Monika Kováčová, Ing.
Miestnosť: 514/C, 5.p.
Telefón: 59266-467

Klára Matura, Mgr.
Miestnosť: 36/A, prízemie
Telefón: 59266-170

Iveta Repková, Mgr.
Miestnosť: 514/C,5.p.
Telefón: 59266-467

Katarína Zábojníková, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-512

023 Odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 39/A, prízemie
Telefón: 59266-130

Katarína Čukanová, JUDr.
Miestnosť: 38/A, prízemie
Telefón: 59266-132

František Hombauer, Ing.
Miestnosť: 33/A, prízemie
Telefón: 59266-135

Albín Karcol, Ing.
Miestnosť: 33/A, prízemie
Telefón: 59266-136

Vladimír Miklovič, JUDr.
Miestnosť: 38/A, prízemie
Telefón: 59266-133

Andrea Szurdiová, JUDr., MBA
Miestnosť: 38/A, prízemie
Telefón: 59266-131

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 52961-769, 59266-158

Ľubomír Kozmel
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Miestnosť: 8/C,prízemie
Telefón: 59266-159

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť:
Telefón:

Andreas Fabián
Miestnosť: 218, 2.p.
Telefón: 59266-281

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Kristína Gendová Ruzsíková, Mgr.
Miestnosť: 223/C, 2.p.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Romana Jiránková, Mgr.
Miestnosť: 211,2.p.
Telefón: 59266-287

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 219/C, 2.p., 59266-277

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 605/C, 6.p.
Telefón: 59266-534

Mária Šarmírová, Ing.
Miestnosť: 604/C,6.p.
Telefón: 59266-535

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Zuzana Weisová
asistentka
Miestnosť: 321/A,3.p.
Telefón: 59266-331

Andrej Svorenčík, Ing. Mgr. MS. PhD.
poradca ministerky
Miestnosť: 321, 3.p.
Telefón: 59266-330

Martin Bušík, Mgr. PhD.
Miestnosť: 323/A,3.p.
Telefón: 59266-329

Veronika Habalová, Mgr.
Miestnosť: 338/A, 3.p.
Telefón: 59266-319

Bohuš Kollár, Ing., PhD.
Miestnosť: 323/A,3.p.
Telefón: 59266-329

200 Generálny tajomník služobného úradu

Jaroslav Regec, Ing.
generálny tajomník služobného úradu
Miestnosť: 2. p./B
Telefón: 59266-244

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Lucia Kulcsárová, Mgr.
riaditeľka kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-244

Veronika Ivaničová, Mgr.
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-272

Silvia Jánošková, JUDr.
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-244

Denisa Ptáková Koložiová, Bc.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-446

Anna Uškertová, JUDr.
Miestnosť: 506G/C, 5.p.
Telefón: 59266-478

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 126/B, 1.p.
Telefón: 59266-204

Miloslava Čistá
asistentka riaditeľky
Miestnosť: 126/b.B,1.p.
Telefón: 59266-205
Fax: 59266-206

Katarína Čapkovičová, Mgr.
Miestnosť: 159/B, 1.p.
Telefón: 59266-173

Eva Hamarová, Mgr.
Miestnosť: 157/b.B,1.p.
Telefón: 59266-174

Zuzana Koťová, JUDr.
Miestnosť: 156/B,1.p.
Telefón: 59266-137

Ladislav Oravec, Ing.
Miestnosť: 124/B, 1.p.
Telefón: 59266-208

Nataša Pintérová, Ing.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, Mgr.
Miestnosť: 125/B, 1.p.
Telefón: 59266-295

Jana Schwarzová, Ing.
Miestnosť: 124/b.B,1.p.
Telefón: 59266-208

Lucia Takáčová
Miestnosť: 158/b.B, 1. p.
Telefón: 59266-207

Patrícia Tlčinová, Bc.
Miestnosť: 158/B,1.p.
Telefón: 59266-207

Viera Volejníčková
Miestnosť: 159/b.B,1.p.
Telefón: 59266-172

220 Útvar informačných a komunikačných technológií

Miroslav Motolík, Ing.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 153/B, 1.p.
Telefón: 59266-178

Iveta Švecová, PhDr.
asistentka
Miestnosť: 154/B, 1.p.
Telefón: 59266-120

Vladimír Drobný, Ing.
Miestnosť: 155/b.B, 1.p.
Telefón: 59266-121

Marek Orlický, Ing.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-329

221 Oddelenie geografických informačných systémov

Peter Hudec, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 48/b.B,prízemie
Telefón: 59266-128

Eva Dufalová, Ing.
Miestnosť: 48/B, prízemie
Telefón: 59266-127

Ladislav Turányi, Ing.
Miestnosť: 507 (Rača)
Telefón: 58317-377

222 Oddelenie podpory užívateľov a aplikácií

Jozef Sólymos, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 45/A, prízemie
Telefón: 59266-175

Lukáš Kollár
technik
Miestnosť: 147/A,1.p.
Telefón: 59266-184

Karol Haluška, Ing.
Miestnosť: 46/B,prízemie
Telefón: 59266-122

Ľubomír Jánoš, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p
Telefón: 59266-183

Stanislava Kostolanská, Ing.
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-176

Michal Pakši
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-296

Pavel Šplíchal, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-181

223 Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií

Roman Branderský, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-171

Róbert Červenec, Ing.
Miestnosť: 147/A,1.p.
Telefón:

Tatiana Hrušovská, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-118

Petra Hudáková, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-117

Alena Kollárová
Miestnosť: 21/b.C,prízemie
Telefón: 59266-595

Boris Pavlis, Bc.
Miestnosť: 45/A,prízemie
Telefón: 59266-177

Peter Pekarík
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-330

Adam Šperka, Ing.
Miestnosť: 507
Telefón: 58317-328

Mária Vlašičová, Bc.
Miestnosť: 21/C,prízemie
Telefón: 59266-596

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Peter Remšík, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 5/C, prízemie
Telefón: 163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 6/b.C,príz.
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

241 Oddelenie prevádzky a registratúry

Petra Bohunová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 19/C,prízemie
Telefón: 59266-166

Beáta Tóthová
rozmnožovňa
Miestnosť: 25/b.B,prízemie
Telefón: 59266-142

Iva Galacová
podateľňa APRR
Miestnosť: II.52
Telefón: 58317-323

Jana Rupeková
podateľňa APRR
Miestnosť: II.52
Telefón: 58317-538

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 59266-140

Marián Polnisch
vodič
Miestnosť: suterén
Telefón: 59266-146

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Miestnosť: prízemie
Telefón: 59266-115

Angelika Kšenzuliaková
podateľna Rača
Miestnosť:
Telefón:

Jana Czingegová
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 140

Pavol Botík, ml.
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Miestnosť: údržba/suterén
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Miestnosť: 23/B, prízemie
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Stanislav Hudec
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Ján Jelínek
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Zlatica Karafiátová
Miestnosť: 25/b.B,príz.
Telefón: 59266-142

Veronika Končeková, Ing.
Miestnosť: 6/C, prízemie
Telefón: 59266-162

Eva Kosová
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-145

Stanislav Manca, Ing.
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-145

Marta Nagyová
Miestnosť: 30/A,prízemie
Telefón: 59266-165

Jakub Nosek
Miestnosť: 28/A, prízemie
Telefón: 59266-134

Ľubica Riedelová, Ing.
Miestnosť: 42/A, prízemie
Telefón: 59266-129

Ján Soviš
Miestnosť: 28/A, prízemie
Telefón: 59266-134

Jozef Stopka
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Martin Vikor
Miestnosť:
Telefón:

242 Oddelenie majetku štátu a investícií

Gabriel Jaššo, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 7/C,prízemie
Telefón: 59266-107

Vladimír Badida, Ing.
Miestnosť: 24/B, prízemie
Telefón: 59266-143

Janka Brzobohatá
Miestnosť: 15/C, prízemie
Telefón: 59266-125

Peter Duch, Ing.
Miestnosť: 18/C, prízemie
Telefón: 59266-143

Irma Kalocsányiová, Ing.
Miestnosť: 2/C,prízemie
Telefón: 59266-102

Pavol Kučera, Ing.
Miestnosť: 18/b.C,príz.
Telefón: 59266-147

Igor Malinovský
Miestnosť: 18/C, prízemie
Telefón: 59266-147

Zlata Schniererová, PhDr.
Miestnosť: 3/C, prízemie
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Katarína Rišpánová, Mgr.
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 504/b.C,5.p.
Telefón: 59266-484

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Miestnosť: 502/C,5.p.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Miestnosť: 503/c,5.p
Telefón: 59266-356

Stanislava Kovaničová, Ing.
Miestnosť: 502/C, 5.p.
Telefón: 59266-486

Beáta Rajnícová, Ing.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

260 Odbor verejného obstarávania

Marek Motyka, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Miestnosť: 102/C,1.p.
Telefón: 59266-234

Ema Cvečková, JUDr.
Miestnosť: 43/A, prízemie
Telefón: 59266-124

Kristína Görögová, Mgr.
Miestnosť: 202/C, 2.p
Telefón: 59266-298

Lucia Kohútková, Mgr.
Miestnosť: 202/C,2.p.
Telefón: 59266-298

Ján Lipták, Ing.
Miestnosť: 104/C, 1.p
Telefón: 59266-231

Pavel Piliar, Mgr.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-230

Matúš Porubčanský, Mgr.
Miestnosť: 104/C, 1.p.
Telefón: 59266-232

Mária Sipľáková, Ing.
Miestnosť: 103/C, 1.p.
Telefón: 59266-233

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 335/A, 3.p.
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Miestnosť: 331/A,3.p.
Telefón: 59266-323

Ingrid Kamenická, Mgr.
Miestnosť: 326/A, 3.p.
Telefón: 59266-326

Katarína Kudláčová, Mgr.
Miestnosť: 332/A,3.p.
Telefón: 59266-322

Kristína Páleníková, Mgr.
Miestnosť: 326/A, 3.p.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, Mgr.
Miestnosť: 327/A, 3.p.
Telefón: 59266-324

300 SEKCIA PÔDOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY A ROZPOČTU

Monika Deneva, Ing.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 312A/C,3.p.
Telefón: 59266-344

Daniela Galková
asistentka GR
Miestnosť: 312
Telefón: 59266-345

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

310 Odbor pôdohospodárskej politiky

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Dagmar Luknár, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 115/C,1.p.
Telefón: 59266-217

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C, 1.p.
Telefón: 59266-215

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-222

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Lenka Mrvová, Ing.
Miestnosť: 114
Telefón: 59266-218

330 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Lívia Pochabová, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

340 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 518/B,5.p.
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riditeľky odboru
Miestnosť: 519/B,5.p.
Telefón: 59266-138

Miriam Cziráková, Mgr.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-464

Božena Hirková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-155

Lívia Noseková
Miestnosť: 17/C, prízemie
Telefón: 59266-148

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-464

Dana Pešková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Miestnosť: 13/C, príz.
Telefón: 59266-152

Marta Ševčíková
Miestnosť: 13/C,prízemie
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Miestnosť: 14/b.C,príz.
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Miestnosť: 16/C, prízemie
Telefón: 59266-149

Viktória Švihlová
Miestnosť: 16/b.C,príz.
Telefón: 59266-149

350 Odbor analýz a rezortného výkazníctva

Matej Bobovník, PhDr. Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 119/C,1.p.
Telefón: 59266-213

Stanislav Hronček, Mgr.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

Melinda Ivancsaiová, Ing.
Miestnosť: 118/C,1.p.
Telefón: 59266-214

Oľga Karasová, Ing.
Miestnosť: 106a/C,1.p.
Telefón: 59266-228

Samuel Súkennik, Ing.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

370 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Jozef Kotuľák, Ing. Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 103
Telefón: 58317-185

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-616

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 107/b.C,1.p.
Telefón: 59266-226

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 337, 3.p.
Telefón: 59266-316

Igor Lieskovský, Ing.
Miestnosť: 104
Telefón: 58317-597

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-663

Miriam Osterer, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Dávid Papp, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-195

Natália Števčeková, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-363

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Jaroslav Puškáč, JUDr.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Petra Kotlárová, Mgr.
Miestnosť: 468/B,4.p.
Telefón: 59266-364

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Mgr.
Miestnosť: 419, 4.p.
Telefón: 59266-409

Zuzana Gilanová, PhDr.
Miestnosť: 416/C, 4.p.
Telefón: 59266-414

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Daniela Halmešová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Miestnosť: 420/C, 4.p.
Telefón: 59266-410

Martin Illáš, Mgr.
Miestnosť: 427/C, 4.p.
Telefón: 59266-404

Barbora Kozlíková, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

420 Odbor právny

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 419/C,4.p.
Telefón: 59266-409

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Oto Nedveď, JUDr.
Miestnosť: 421/b.C,4.p.
Telefón: 59266-408

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-424

Júlia Repovská, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Kristína Tomová, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Beáta Uríčková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424

430 Odbor pozemkový

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 410/C,4.p.
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 411/b.C,4.p.
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-420

Tomáš Hargaš, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Miestnosť: 422/C,4.p.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-421

Štefan Nagy, Ing.
Miestnosť: 406/C, 4.p.
Telefón: 59266-421

Hanka Svrčková, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-492

Miroslava Tomová, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Štefan Ryba, Ing. PhD.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 306A/C,3.p.
Telefón: 350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Miestnosť: 306/b.C,3.p.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-349

510 Odbor rastlinnej výroby

Daniela Rudá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 301/C,3.p.
Telefón: 59266-360

Adriana Varinská
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 302/b.C,3.p.
Telefón: 52925-052, 59266-359
Fax: 59266-358

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 430/B,4.p.
Telefón: 59266-401

Martin Bencko, Mgr.
Miestnosť: 314/b.C,3.p.
Telefón: 59266-342

Katarína Beňovská, Ing.
Miestnosť: 303/b.C,3.p.
Telefón: 59266-357

Renáta Boďová, Ing.
Miestnosť: 464/B,4.p.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B,4.p.
Telefón: 59266-372

Pavol Doval, Ing.
Miestnosť: 466/B,4.p.
Telefón: 59266-368

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 431/B,4.p.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Miestnosť: 465/b.B,4.p.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B, 4.p.
Telefón: 59266-371

Anna Keszán, Ing. PhD.
Miestnosť: 432, 4.p.
Telefón: 59266-429

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Miestnosť: 310
Telefón: 59266-348

Ladislav Smatana, MSc.
Miestnosť: 314/C, 3.p.
Telefón: 59266-342

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Miestnosť: 429/b.B,4.p.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 721/C,7.p.
Telefón: 59266-549

Mariana Polgárová, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-548

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Miestnosť: 708/C, 7.p.
Telefón: 59266-560

Daniel Hrežík, Ing.
Miestnosť: 716/C,7.p.
Telefón: 59266-554

Zuzana Kissová, Ing. MSc.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-551

Kristína Mouelhi, MVDr.
Miestnosť: 724/C,7.p.
Telefón: 59266-546

Zuzana Salagová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-544

Nikola Svetláková, Mgr.
Miestnosť: 720/C, 7.p.
Telefón: 59266-550

Peter Tatarka, Ing.
Miestnosť: 717/C, 7.p.
Telefón: 59266-553

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Jaroslav Gudába, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 640/B,6.p.
Telefón: 59266-541

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

Ivana Hacajová RNDr.
Miestnosť: 339/A,3.p.
Telefón: 59266-314

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

Andrea Tatárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 637/B, 6.p.
Telefón: 59266-500

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-501

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 629/B, 6.p.
Telefón: 59266-507

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-507

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 624/C, 6.p.
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-504

Marcela Macková, Mgr.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-504

Michal Málnási, Ing.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Juraj Miškolczi, Mgr. PhD.
Miestnosť: 516/B,5.p.
Telefón: 59266-465

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Andrea Hrdá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Monika Zigová
asistentka
Miestnosť: 225
Telefón: 59266-275

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ján Chládok, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia
Miestnosť: 216/C,2.p.
Telefón: 59266-278

Kamil Huslica, RNDr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Zuzana Bojdová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 214/C,2.p.
Telefón: 59266-286

Milena Krištofová, Ing.
Miestnosť: 215,2.p.
Telefón: 59266-284

Kristína Tančárová, Mgr.
Miestnosť: 215,2.p.
Telefón: 59266-284

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-334

Hedviga Porubská, Mgr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Lucia Švecová, Mgr.
Miestnosť: 221/2.p.
Telefón: 278

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Peter Kicko, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-243

Marcela Gábrišová
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-242

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Boris Greguška, Ing. PhD.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

Eva Hušťáková, Ing.
Miestnosť: 617/C, 6.p.
Telefón: 59266-521

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/B, 6.p.
Telefón: 59266-532

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Terézia Filipová, Ing.
Miestnosť: 621, 6.p.
Telefón: 59266-516

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Ján Marcinek, Ing.
Miestnosť: 602/C,6.p.
Telefón: 59266-537

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-524

740 Samostatné oddelenie spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
vedúci samostatného oddelenia
Miestnosť: 626/B,6.p.
Telefón: 59266-510

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 612/C,6.p.
Telefón: 59266-527

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Milan Lapšanský, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Marica Kuzmiak Theiszová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Miestnosť: 709/C,7.p.
Telefón: 59266-559

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Lucia Gabrišová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Zuzana Kotrčová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

Petra Vanková, Ing., PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

830 Odbor obchodu

Jana Reváková, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Miestnosť: 318, 3.p.
Telefón: 59266-337

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Tomáš Hodas, Ing.
Miestnosť: 543/A,5.p.
Telefón: 59266-440

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-291

Marek Ondruška, Ing.
Miestnosť: 208/C,2.p.
Telefón: 59266-289

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-339

820 Odbor potravinárskej výroby

Martin Žaťko, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 714/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 712,7.p.
Telefón: 59266-556

Balázs Grman, Mgr.
Miestnosť: 705/C, 7.p.
Telefón: 59266-563

Ján Haščík, Ing.
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-557

Jana Motyčková, Mgr.
Miestnosť: 727/C,7.p.
Telefón: 59266-543

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-558

Denisa Petrakovičová, Ing.
Miestnosť: 710/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Michaela Píšová, Ing.
Miestnosť: 728/C,7.p.
Telefón: 59266-542

Kamil Sepéši, Mgr.
Miestnosť: 707/C, 7.p.
Telefón: 59266-561

900 SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Marek Mitošinka, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 701
Telefón: 58317-438

901 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Emil Pícha, PhDr., CSc.
riaditeľ kancelárie
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-473

Zdenka Halásová
sekretárka GR a RKGR
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-436

Stanislav Háber, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-437

Petra Šupáková, Mgr.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-536

910 Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

Veronika Balážová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 712
Telefón: 58317-467

Jana Barčiaková, Mgr. PhD.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-126

Tomáš Bync, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-395

Dana Cibulková, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-317

Matej Čurilla, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-369

Zuzana Janeček, Ing.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-489

Jana Labajová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-365

Juliána Lancošová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-174

Zoltán Nagy, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-360

920 Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

Renáta Pečová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 602
Telefón: 58317-186

Lýdia Babková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-465

921 Oddelenie programovania

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Angelika Balabanová, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Michal Geschwandtner, Ing.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-119

Pavol Kristeľ, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-500

Jana Mikleová, Ing.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-666

Jana Prostredná, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-478

Peter Udvardi, Ing.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-114

922 Oddelenie metodiky

Peter Sabol, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-448

Dušan Brečka, Ing.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-600

Vanda Koczkásová, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-181

Radomír Kovalčík, Ing.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-270

Marcel Kurejko, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-416

Daniel Roman, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-291

930 Odbor monitorovania a hodnotenia programov regionálneho rozvoja

Roman Hegedüš, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 709 Rača
Telefón: 58317-345

Lenka Kačmárová
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-316

931 Oddelenie monitorovania a hodnotenia programov

Monika Škrabáková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-259

Juraj Jánošík, PaedDr.
Miestnosť: 711
Telefón: 58317-209

Lucia Kaločaiová, Ing.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-513

Pavol Kopinec, PhDr. PhD.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-106

Norbert Mikláš, Mgr., PhD.
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-213

Alexandra Minčevová, Mgr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-564

Filip Mračka, PhDr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317 667

Martina Smolková, Mgr.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-198

932 Oddelenie hodnotenia projektov a následného monitorovania

Lukáš Humaj, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-251

Eva Einetterová, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-543

Zuzana Halásová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-374

Jana Haščíková, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-249

Petra Libantová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-662

Aneta Straňáková, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-665

Tomáš Szabo, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-136

Peter Škovran, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-444

Monika Šomody, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-157

940 Odbor implementácie programov regionálneho rozvoja

Boris Huslica, PhDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 704
Telefón: 58317-151

Zuzana Peštová
asistentka
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-530

941 Oddelenie implementácie projektov I

Lukáš Peško, JUDr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Stanislav Doktor, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Petra Ďurčenková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-348

Marcela Fazekašová, Mgr.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-117

Katarína Fáziková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-104

Jaroslav Gabríny, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-498

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť:
Telefón:

Pavol Hanzel, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-350

Richard Heinrich, Mgr.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-469

Jakub Králik, MBA.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-173

Agnesa Nagyová Tóthová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-399

Viktória Petrušková, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-371

Katarína Vrtáková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-533

942 Oddelenie implementácie projektov II

Michal Biro, MSc.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddel.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-492

Erik Barát, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-423

Martin Holčák, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-384

Jana Kvetková, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-200

Táňa Paholíková, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-130

Michal Pevala, Ing.
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-204

Adrián Somogyi, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-366

Ján Šváb, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-273

Katarína Veselová, Mgr.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-445

943 Oddelenie kontroly na mieste

Lenka Rabatinová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-370

Róbert Antal, Mgr.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-401

Veronika Božíková, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-562

Ján Gajdoš, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-201

Jaroslav Galád, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-380

Anton Hornštein, MVDr.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-373

Lucia Lisoň Bugárová, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-191

Lukáš Martinka, Ing. PhD.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-566

Ivan Pagačovič, Ing.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-163

Alexandra Stuhlová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-372

950 Odbor podporných činností programov regionálneho rozvoja

Jozef Borbély, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-396

Zuzana Kôpková
asistentka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-464

951 Oddelenie kontroly verejného obstarávania projektov regionálneho rozvoja

Milan Krajčo, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-532

Lenka Bučková, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-115

Barbora Čaplická, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-661

Michal Jančo, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-475

Ľuboš Mašlonka, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-483

952 Oddelenie podporných činností

Daniela Grančáková, JUDr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-242

Blanka Beránková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-292

Adriana Kovácsová Jakubecová, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-526

Ján Lévárdy, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-150

Michal Minárik, JUDr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-340

Katarína Zálešáková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-664

960 Odbor kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja

Bronislava Dusíková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 705
Telefón: 58317-599

Mária Juríčková
sekretárka
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-439

961 Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

Juraj Kuzma, Mgr.
vedúci odelenia
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-211

Martin Benko, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-517

Peter Chachaľak, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-525

Natália Križáková, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-107

Ivan Marček, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-356

Jitka Rogosová, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón:

Michaela Slezáková, Ing.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-100

Denisa Valušková, Mgr.
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-565

962 Oddelenie kontroly implementácie programov

Lenka Skalská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-347

Lucia Danihelová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-124

Tatiana Gazáreková, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-472

Andrea Markovičová, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-359

Monika Slatárovičová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-546

Tomáš Slezák, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón:

Alexander Sütö, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-271

980 Odbor financovania a rozpočtu programov EÚ (platobná jednotka)

Mária Turzová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 414
Telefón: 0944 528 787

Lenka Šlosárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-258

Mária Beracková, Mgr.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-206

Katarína Bojnanská, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-278

Patrícia Demovičová, Ing.
Miestnosť: 412
Telefón: 58317-455

Viera Jaššová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-449

Marcela Káčerová
Miestnosť: 412 Rača
Telefón: 58317-274

Jana Kaššajová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-468

Alica Lintnerová, Mgr.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-508

Zoltán Morvay, Mgr.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-244

Zuzana Okuliarová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-285

Ľuboslava Olejárová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-210

Alica Svitačová, Ing.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-456

Jana Szabóová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-452

990 Samostatné oddelenie financovania subjektov programov regionálneho rozvoja

Ľubomíra Bošanská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 611
Telefón: 58317-267

Ondrej Diviak, JUDr. Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-433

Martina Grman, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-542

Silvia Havranová, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Monika Mihálová, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-138

Jerguš Oktavec, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-521

Eva Palánová, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-432

Ingrid Takáčová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-454

1000 SEKCIA PROGRAMOV CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 201
Telefón: 58317-397

1001 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Lucia Abrmanová, Mgr.
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-262

Jana Fabanová
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-262

Ester Šarmírová, Mgr.
Miestnosť: 202
Telefón: 58317-501

1010 Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

Branislav Karovič, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 302
Telefón: 58317-434

Mária Hrušovská, Ing.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-243

Monika Procházková, Ing.
Miestnosť: 303
Telefón: 58317-386

1020 Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Monika Csonková, Mgr. PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 207
Telefón: 58317-189

1021 Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

Peter Balún, Mgr.
Miestnosť: 211
Telefón: 58317-349

Marianna Bašistová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-514

Denisa Bernátová, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-214

Ivana Hegedüsová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-284

Lucia Kaločaiová, Ing.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-513

Monika Ňarjašová, Ing.
Miestnosť: 209
Telefón: 58317-512

Henrietta Somogyi, Ing.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-488

Monika Stračárová
Miestnosť: 209
Telefón: 58317-670

Tomáš Swiatlowski, Mgr. PhD.
Miestnosť: 211
Telefón: 58317-182

Matej Štefánik, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

1022 Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

Alexandra Novotná, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 204
Telefón: 58317-272

Andrej Batyás, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Alexandra Becková, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Monika Brečková, Mgr.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-669

Matúš Civáň, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Andrea Dvoráková, Mgr.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-495

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-668

Dominika Krochtová, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-462

Dáša Meliorisová, Mgr.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-426

Darina Oborilová, Ing.
Miestnosť: 203
Telefón: 58317-541

Michaela Štrbková, Ing.
Miestnosť: 206
Telefón: 58317-519

Peter Takáč, Mgr.
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-255

Jana Vikor, Ing.
Miestnosť: 208
Telefón: 58317-280

1030 Odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Lea Malá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-458

1031 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT

Martin Hudzík, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 307
Telefón: 58317-400

Vladimír Beláčik, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-178

Anna Bugárová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-361

Samuel Janec, Mgr.
Miestnosť: 312
Telefón: 58317-352

František Križan, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Michaela Požgayová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-293

Beáta Pristachová, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-184

Natália Štrbková, Ing.
Miestnosť: 309
Telefón: 58317-286

Július Takáč, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-658

1032 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI

Marek Filip, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 314
Telefón: 58317-367

Silvia Dranačková, Mgr.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-351

Richard Hakszer, Mgr.,Ph.D.
Miestnosť: 304
Telefón: 58317-499

Marek Klčo, PhDr.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-460

Ivana Kročková, Ing.
Miestnosť: 310
Telefón: 58317-132

Martina Lacková, JUDr.
Miestnosť: 306
Telefón: 58317-441

Renáta Mužíková, Ing.
Miestnosť:
Telefón: 58317-479

Mária Vermešová, JUDr.
Miestnosť: 112
Telefón: 58317-383

1033 Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce

Jaroslav Kouřil, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 301
Telefón:

Rita Eleková Horváthová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-343, 59266-304

Dana Macejková, Ing.
Miestnosť: 112
Telefón: 58317-531

Michal Roháč, Mgr.
Miestnosť: 301
Telefón: 58317-598

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 240
Telefón: 045/53 14 377

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 241
Telefón: 045/53 14 377

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 235
Telefón: 045/53 14 379

Michal Galajda, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 361

Miroslav Garaj, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Zuzana Koštová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 361

Jana Mesíková, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Jozef Pšida, Ing. PhD.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 233
Telefón: 045/53 14 381

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381