Čo sme presadili vo vláde

ČO SME PRESADILI VO VLÁDE OD ROKU 2016

 Riadenie rezortu

 • Zvýšili sme transparentnosť ministerstva a jeho organizácií, zverejňujeme informácie nad rámec zákona.
 • Zlepšili sme komunikáciu s verejnosťou a médiami (vrátane sociálnych sietí a videokanála)
 • Sprofesionalizovali sme odbornú prácu rezortu.
 • Zriadili sme Inštitút pôhospodárskej politiky ako analytického útvaru ministerstva, ktorého poslaním je zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
 • Témy poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka sme posunuli na novú úroveň, Slovensko má v histórii prvý krát podpredsedu vlády z rezortu pôdohospodárstva.
 • Poradenské služby obstarávame po novom. Transparentnejšie a efektívnejšie.
 • Spolupráca s Národnou kriminálnou agentúrou priniesla odhalenie korupcie.
 • Mienkotvorným médiám sme poskytli komplexné informácie o poľnohospodárskych podporách na východe Slovenska.
 • Rázne sme zakročili proti podvodom na východe Slovenska. Trestné oznámenie, odvolanie zodpovedných a posilnenie kontrol. V súvislosti s možnými subvenčným podvodom na východe Slovenska robíme rázne opatrenia.

 

Poľnohospodárstvo

 • Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 • Predložili sme do NR SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra.
 • Na európskej úrovni presadzujeme dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov. Ide o prioritu slovenského agrorezortu v rámci diskusie o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2020.
 • Slovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.
 • Podporili sme 500 mladých farmárov sumou 25 miliónov eur.
 • Malých farmárov podporíme ďalšími piatimi miliónmi eur. Vyhlásili sme výzvu na podporu malých farmárov. Chceme tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.
 • Po prvýkrát od svojho vzniku vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra preddavky na priame podpory.
 • Prvovýrobcov mlieka sme podporili sumou 33 miliónov eur, vďaka čomu sa nám podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót.
 • Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, sme podporili sumou 3,5 milióna
 • Ochránili sme komerčné chovy hydiny počas vtáčej chrípky.
 • Rozšírili sme podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej.
 • Podporujeme chov sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb.
 • Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur.
 • Rozšírili sme podpory pre včelárov.
 • Spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku sme uznali nové národne plemeno Slovenská dojná ovca. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.
 • Pripravili sme návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie schválila vláda.
 • Rokovali sme v Číne o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcov mlieka, mäsa a mliečnych a mäsových výrobkoch.
 • Podporujeme našich vinárov v zahraničí, vo francúzskom Bordeaux sme prezentovali špičkové slovenské vína.
 • Počet vinohradníckych obcí stúpne, budeme ich mať dvakrát viac ako Česká republika. Reagujeme na rastúci záujem o vinárstvo a vinohradníctvo na Slovensku a rozširujeme počet vinohradníckych obcí o 199. Ide o obce, ktoré patria do zemepisných oblastí vymedzených v špecifikácii vín s chráneným označením pôvodu. Po finálnych úpravách tak počet vinohradníckych obcí stúpne na 702.

 

Potravinárstvo a obchod

 • Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
 • Na celoeurópskej úrovni sme otvorili tému dvojakej kvality potravín.
 • Vďaka iniciatíve Slovenska predstavila Európska komisia znenie takzvaného legislatívneho balíčka „Nová dohoda pre spotrebiteľov“. Ten zavádza do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu aj pojem dvojaká kvalita produktov.
 • Sprísňujeme zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Pripravili sme návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.
 • Aktívne chránime slovenských spotrebiteľov pred holandskými vajcami s rezíduami fipronilu. Boli sme prví, kto na to upozornil.
 • Umožnili sme darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti.
 • Odhalili sme kauzu pokazeného brazílskeho mäsa.
 • Pripravili sme prísnejšie pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov - stop zmrazovaniu nepredaného pečiva.
 • Presadili sme výnimku na slovenský džem, vďaka čomu môžu obsahovať menej cukru a viac ovocia
 • Chránime spotrebiteľov, v roku 2017 sme vykonali takmer 45 tisíc kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty.
 • Strážime kvalitu tradičných špecialít. Vykonali sme úradné testy spišských párkov s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“.
 • Staráme sa o to, aby deti v školách mali viac ovocia a mlieka.
 • Na svetovej výstave Gulfood sa prvýkrát prezentovali aj slovenskí potravinári. Ide o najväčšiu prezentačnú a kontraktačnú výstavu potravín a nápojov na svete.
 • Vo francúzskom Bordeaux sme predstavili špičkové slovenské vína. Spolu so slovenskými vinármi sme prezentovali slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Súčasťou návštevy bol aj podpis zmluvy s Múzeom svetových vín a odovzdanie kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš špičkového slovenského vína.

 

Podpora slovenských potravín

 • Spustili sme Národný potravinový katalóg, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín.
 • Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov – najmä prostredníctvom marketingových kampaní Značky kvality SK.
 • Spolu s Mliečnym fondom sme spustili vynovenú verziu projektu Adoptuj si kravičku, ktorá slúži na podporu kupovania slovenských mliečnych výrobkov a mlieka.
 • Spustili sme projekt Chcem dodávať – na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Lokálne potraviny nájdete s Tescu, Bille a Kauflande.
 • Pravidelne navštevujeme slovenské potravinárske firmy.

 

Zvieratá

 

Rozvoj vidieka a regionálny rozvoj

 

Lesy a drevo

 • Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov.
 • Meníme obchodnú politiku v štátnom podniku LESY SR, aby sme uprednostňovali domácich spracovateľov dreva.
 • Spustili sme boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Pripravili sme zákon o dreve, ktorým ideme zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Zákon schválila Národná rada SR.
 • Pripravili sme vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.
 • Navrhli sme Národné memorandum o lesoch, ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia.
 • Meníme spôsob ťažobnej činnosti v lesoch, aby bola modernejšia, efektívnejšia a šetrnejšia.
 • V spolupráci s ministerstvami životného prostredia a zahraničných vecí sme pripravili návrh starostlivosti o Karpatské bukové pralesy.
 • Pripravili sme historicky prvú Koncepciu poľovníctva na Slovensku, ktorá pokrýva rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri.
 • V súdnom spore o Slánske lesy chránime štátny majetok za približne 100 miliónov eur.
 • Riadime celoeurópsky proces FOREST EUROPE a tým významne ovplyvňujeme európsku politiku o lesoch.
 • Ťažbu dreva lesníci na Orave pre budúci rok zrušili. Pri veternej smršti z 11. decembra 2017 silný vietor polámal a vyvrátil v okolí Oravskej priehrady viac ako 75.000 m3 dreva. Stromy z kalamity poškodili rekreačné chaty v blízkosti Oravskej priehrady. Preto v roku 2018 budú naši lesníci na Orave iba odstraňovať následky vyčíňania prírodných živlov.
 • Zmenili sme spôsob obhospodarovania na bratislavskom ostrove Sihoť tak, aby bolo šetrnejšie voči prírode a vysádzame prirodzené druhy drevín
 • Za účasti odbornej verejnosti a samosprávy sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa venuje podpore rekreačných funkcií v bratislavských lesoch.
 • Stovkami vianočných stromčekov sme spríjemnili sviatky pacientov po celom Slovensku. Agrorezort daroval prostredníctvom Lesov SR 150 živých slovenských ihličnanov do nemocníc po celom Slovensku.